Bidragsansökan

Välkommen att söka bidrag ifrån UNF Gävleborg

 

Vilka kan söka? Medlemmar & föreningar i UNF Gävleborg kan söka bidrag ifrån distriktet till exempelvis verksamhet eller eventuell subventionering utav deltagaravgifter till verksamhet. Medlemmar och föreningar i andra UNF distrikt får vända sig till sitt distrikt för eventuella bidragsansökningar

 

Hur går det till? Bidragsansökningar som lämnas in kommer att handläggas till nästkommande distriktsstyrelsemöte för beslut, därefter kommer du som sökt få information om bidraget är beviljat eller inte. Och du ett tips: Var ute i god tid med ansökan! Desto större är chansen att den får en korrekt bedömning och hantering.

 

Redovisning utav beviljat bidrag ska redovisas till redovisning@unfgavleborg.se enligt instruktioner som ges vid informerande utav beviljat bidrag. 

 

Eventuella frågor om bidragsansökningar svaras av distriktskassören. Kontaktinformation till distriktskassören finns här

 

Så välkomna att söka bidrag. Ansök om bidrag här