Laviken

Plats:LAVIKEN 2306, 821 95 Bollnäs

IOGT-NTO-rörelsen i Gävleborgs gemensamma lägergård utanför Bollnäs